Bước 3: Bấm chọn màu sơn bạn yêu thích để xem các phương án phối màu với hình nội thất hay ngoại thất phù hợp.

NHÀ 2 MẶT TIỀN

Nhà mặt phố 2 mặt tiền

Chọn màu chính

Chọn màu nhấn

Chọn màu chính

Chọn màu nhấn

Chọn màu chính

Chọn màu nhấn

Chọn màu chính

Chọn màu nhấn

Chọn màu chính

Chọn màu nhấn