EDO là loại sơn gốc nhựa acrylic, màng sơn bóng cao cấp, khả năng chà
MYO là loại sơn cao cấp được làm từ nhựa acrylic có màng sơn siêu
AGANO là loại sơn thượng hạng được làm từ nhựa acrylic đặc biệt do đó
TAMA là loại sơn cao cấp được làm từ nhựa acrylic đặc biệt do đó màng
SAGAMI là loại sơn gốc nhựa acrylic biến tính, màng sơn siêu mịn mượt
SHINANO là loại sơn gốc nhựa acrylic biến tính, màng sơn siêu mịn,
TOKACHI là loại sơn gốc nhựa acrylic biến tính, màng sơn rất mịn.