[SƠN NHẬT BẢN] VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CHO CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC - “MÀU CỦA DI SẢN”

Ngày cập nhật: 07-08-2023

Ngày 21/06/2023 vừa qua, Công ty liên doanh Sơn Nhật Bản đã vô cùng tự hào được Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam - Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á trao bằng khen “Bảng vàng cống hiến” với danh hiệu là Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp bảo tồn trong sự nghiệp phát triển di sản văn hóa dân tộc.

Bằng khen chính là sự ghinhận, vinh danh cho công tác nghiên cứu Bộ sưu tập sơn mới - “Màu của di sản” của Công ty rất phù hợp với công trình di tích cổ cần được bảo tồn tại Việt Nam. Hiệp hội đánh giá hành động nghiên cứu, sáng tạo ra bộ sưu tập mang ý nghĩa rất nhân văn, cao cả, có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng bảo tồn các giá trị đời sống tinh thần dân tộc Việt Nam. Chính vì sự nghiêm túc trong công cuộc nghiên cứu ra màu sắc phù hợp với các công trình di sản mà Công ty liên doanh Sơn Nhật Bản vinh dự được Hiệp hội trao bằng khen và cúp danh giá vì đã đóng góp và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.
 
 
Di sản văn hóa là tài sản quý báu mang đậm nét đặc trưng của từng quốc gia, dân tộc. Để hướng tới sự phát triển bền vững và nhân văn, tất cả cần có hành động thiết thực mang tính bảo tồn và tôn vinh giá trị của di sản mang lại, từ đó phát huy những giá trị cao đẹp của di sản văn hóa. Chính vì vậy, Bộ sưu tập màu sắc - “Màu của di sản” đã được ra đời, Công ty liên doanh Sơn Nhật Bản đã xây dựng dựa trên mục đích mong muốn:
1. Bảo vệ công trình di sản
2. Lưu giữ giá trị lịch sử
3. Nâng cao tuổi thọ công trình
4. Giúp di tích bền vững chống chọi với thời gian.
 
Được biết trước đó công ty liên doanh Sơn Nhật Bản cũng đã nhiều lần được Liên Hiệp Các hội Unesco Việt Nam trao bằng khen về các đóng góp tích cực cho sự nghiên cứu và ứng dụng văn hóa Á Đông.
 
 
Tham dự buổi trao tặng, có sự xuất hiện của rất nhiều doanh nghiệp có đóng góp lớn trong sự nghiệp phát triển di sản văn hóa dân tộc. Họ thực sự là những “báu vật nhân văn sống” có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng, có cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ tinh hoa văn hóa của dân tộc.
 
 
Có thể nói, Việt Nam ta là đất nước có nhiều truyền thống tốt đẹp kế thừa từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là một quốc gia có non sông hùng vĩ, nhiều kỳ quan kiến trúc lịch sử và văn hóa có giá trị độc đáo, hàng vạn di tích lịch sử và văn hóa và thiên nhiên.

Vậy để tiếp nối cho truyền thống lưu giữ và bảo tồn, Công ty liên doanh Sơn Nhật Bản sẽ luôn duy trì các hoạt động nhân văn để phát huy giá trị cao đẹp của di sản văn hóa nước nhà.