CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

CÔNG TY CPLD SƠN NHẬT BẢN- NHÃN HÀNG FUJISU TỰ HÀO ĐƯỢC CẤP CÁC CHỨNG NHẬN NHƯ:

Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, Chứng nhận tiêu chuẩn Nhật Bản JIS K 5663, Chứng nhận HỢP QUY, Chứng nhận HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN, HÀNG VIỆT NAM TIN VÀ DÙNG....