Nguyên Giám đốc trung tâm thương hiệu – Giảng viên cao cấp trường ĐH Thương Mại Hà Nội.
Phó giáo sư – Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quốc Thịnh